Søndag d. 3. november 2019, Kl. 16:00 til kl. 17:30

Kirkn holder - traditionen tro - en korkoncert, og i år får vi besøg af Det Fynske Kammerkor under ledelse af Alice Granum, som opfører Gabriel Faurés Requiem. Dette værk findes i flere udgaver fra komponistens hånd - bl.a. for fuldt orkester og for reduceret orkester. 

Undertegnede har herudfra transskriberet værket til kor og orgel og sidder selv ved orglet. Som optakt til requiemet spilles César Francks Choral no. 2 i h-mol. Også denne koncert er gratis.