Onsdag d. 3. april 2019, Kl. 10:00 til kl. 11:30

Sognepræst Lasse Rødsgaard Lauesen, Paarup sogn, fortæller om Hans Tausen - den fynske Luther. 

Foredrag om en af reformationens nøglepersoner, Hans Tausen, der var født i Birkende på Fyn. I kraft af sit folkelige sprog og sin klare evangeliske holdning og uforfærdede optræden anses han for at være den danske reformations førstemand, "den danske Luther". Foredraget vil belyse Tausens afgørende betydning for reformationen og give et indblik i hverdagslivet i Danmark i 1500 tallet.