Onsdag d. 7. oktober 2020, Kl. 10:00 til kl. 11:30

Barndom på landet. Vi dykker ned i Helle Juhls bog om erindringer fra efterkrigstidens Danmark, ved Marian Hill.