En sorggruppe er ikke terapi, men et fortroligt sted, hvor man mødes med andre, som har mistet.
Gennem samtale og gensidig støtte kan man dele sine erfaringer med andre i samme situation og tale om de svære følelser, både de tilladte og de forbudte.
Møderne har en fast ramme, så alle får mulighed for at fortælle sin historie og for at blive hørt.
I Munkebjerg kirke har der i flere år været tilbud om sorggruppe.

Næste sorggruppe begynder 4. maj. 

Når en sorggruppe begynder, fortsætter den hver anden tirsdag  kl. 17.00-19.00, i alt 8 gange. 

Kontakt Kirsten Saaugaard eller Linda Brøndgaard
Jensen.