”Eksistens - ost & rødvin” 

Vore liv er forskellige, og samtidig er vi fælles om at skulle komme til rette med det.
Vi inviterer oplægsholdere til at sætte vore tanker og følelser i sving omkring eksistentielle
spørgsmål – livet, døden og kærligheden.

IDENTITET
Der er en debat i disse år om, hvad og hvem der definerer, hvem vi er – hvor får du og jeg vores identitet fra?
I denne debat ligger også en diskussion om magt og krænkelse. I efterårets to ’Eksistens – ost & rødvin’ vil vi
prøve at få en klarhed over denne debat, som i medierne synes meget polariseret. Hvorfor tales der pludseligt
så meget om identitetspolitik, - hvad er det nye? – har vi mennesker ikke altid forholdt os til, hvem vi er og hvorfor?
– eller er der noget her, som kan få os til at se på os selv og verden på en ny måde? Hvad har kristendommen og kirken at bidrage med i denne debat – hvilke kristne forestillinger kunne bygge bro over positionerne i debatten?
Dette efterår har et nyt tema, som to foredragsholdere vil komme med oplæg til. Der er afsat god tid til, at vi
kan tale med hinanden i mindre grupper om emnet over lidt ost og et glas rødvin.
Tilmelding til kontoret senest mandag i den uge, arrangementet finder sted. Pris 50 kr

 

IDENTITET OG IDENTITETSPOLITIK · TORSDAG 9. SEPTEMBER KL. 17.00-19.00
VED PROFESSOR MIKKEL THORUP

Identitetspolitik er et af vor tids mest omdiskuterede og kontroversielle emner. Debatten får det ofte til at se ud, som om vi kommer længere og længere væk fra hinanden. I dette oplæg vil jeg præsentere identitetspolitikkens opkomst og dens forskellige former - meget vil nok være overraskende for dén, der følger de ophidsede debatter på sociale medier.
Til sidst vil jeg spørge til, om identitetspolitik bare er en form for politik ligesom socialpolitik eller kommunalpolitik eller noget helt nyt - og ikke mindst vil jeg åbent spørge, om vi kan undvære identitetspolitik og hvis ikke, hvilken slags vil vi så gerne vil have?


Mikkel Thorup er professor ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Uddannet cand.mag. i idéhistorie og samfundsfag og har en ph.d. i idéhistorie. Hans primære forskningsfelt er politisk idéhistorie med fokus på nyere tid.
 

 

 

”NORMAL ER EN BUTIK...” – OM KRISTENDOM OG IDENTITET · TORSDAG 11. NOVEMBER KL. 17.00-19.00
VED STIFTSKONSULENT BIRGITTE STOKLUND LARSEN

Spiser du kød eller spiser du ikke kød? Er du mand eller kvinde? Hvid eller brun? Identitet handler ikke længere kun om, hvad der er givet i kraft af køn, biologi eller nationalitet, men om hvem man vil være, og hvordan man vil definere sig selv. Nogle kritiseres for at være blinde for deres egne privilegier, andre for altid at være parate til at blive krænkede.
Identitetspolitiske diskussioner fokuserer på det, der adskiller os fra hinanden, individuelt, i grupper og samfund. Hvad betyder det for sansen for det almene, dét der samler os? Og hvor har kristendommen noget at byde ind med i identitetsdebatten?
Birgitte Stoklund Larsen er pt. generalsekretær i Bibelselskabet, men pr. 1. oktober bliver hun stiftskonsulent i Helsingør Stift. Birgitte Stoklund Larsen er uddannet cand.theol. fra Aarhus Universitet. Hun har en grundinteresse for, hvordan kristendommen kan være relevant i det moderne samfund.