Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Eksistens - ost og rødvin

Vore liv er forskellige, og samtidig er vi fælles om at skulle komme til rette med det.
Vi inviterer oplægsholdere til at sætte vore tanker og følelser i sving omkring eksistentielle spørgsmål – livet, døden og kærligheden.

Foredragsholderne har noget på hjerte, som de giver os et oplæg til, og som vi taler om i små grupper bagefter over lidt ost og et glas rødvin.

Det foregår en torsdag om måneden kl. 17.00-19.30, og pris for deltagelse er kr. 100 

Tilmelding til kirkekontoret senest mandagen før.

Program for efteråret:
Introduktion til Søren Kierkegaard

Søren Kirkegaard. Nej! Det er for svært – han er vist ikke noget for et moderne menneske som mig. Du vil venligt og varsomt blive taget ved hånden og trukket med ind i Kierkegaards univers, hvor du kan genkende dig selv – dine selvbedrag og dine forsøg på at blive et ordentligt menneske. ”Man skal først og fremmest læse Kierkegaard for at blive klogere på sig selv”, siger sognepræst og ph.d. Pia Søltoft. ”Selviscenesættelse- ja! det kender vi”, siger Anders Kingo, men hvem er det egentlig, der ’sætter’ os, os selv eller Gud?

Torsdag 29. september kl. 17.00-19.30
Søren Kierkegaard og kærlighedens skikkelser – tanker om kærligheden ved Pia Søltoft
For Kierkegaard at se udgør kærligheden en grundfæstet trang i ethvert menneske. En trang til at elske og en trang til at blive elsket. Denne trang viser sig på forskellige måder, antager forskellige skikkelser. Foredraget vil kaste lys over seks af kærlighedens skikkelser, som Kierkegaard beskriver. Vi skal tale om forelskelsen, den ægteskabelige kærlighed, forældrekærligheden, venskabet, selvkærligheden og næstekærligheden.

Pia Søltoft er ph.d. og sognepræst i Christians og Esajas kirker, Københavns stift. Hun er tidligere leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret og forfatter til en række bøger om Kierkegaard, kærlighed og senest om kunsten at blive et ordentligt menneske. Søren Kierkegaards replik til opgaven at leve vores liv.

Torsdag 3. november kl. 17.00- 19.30 ved Anders Kingo
Ethvert menneske til enhver tid i enhver kultur har stået over for den opgave at skulle leve sit liv. Søren Kierkegaard har en afgørende og udfordrende replik, når det enkelte menneske går i énrum for at tage livsopgaven på sig. Med denne replik skrev han sig ind i verdenslitteraturen. Dette foredrag tager dig ved hånden og træder varsomt ind i Kierkegaards forunderlige univers ved at udfolde fortællingen om manden, hans slægt, hans værk, hans eksistentielle replik og anliggende.

Anders Kingo er dr.theol og valgmenighedspræst ved Balle Valgmenighed, vest for Vejle. Han har haft forskellige ansættelser i Folkekirken i by og på land, sidst ved Helsingør Domkirke. Anders Kingo har lavet videnskabelige studier, udmøntet i en række bøger og artikler, herunder disputatsen ”Analogiens teologi”.