Fra ”eftermiddagsmøder” til ”Eksistens - Ost & rødvin”
Mødeudvalget vil gerne give endnu flere mulighed for at kunne deltage i arrangementerne og ændrer derfor 
forsøgsvis tidspunktet til kl. 17-19.

Vore liv er forskellige, og samtidig er vi fælles om at skulle komme til rette med det. Vi har inviteret tre oplægsholdere til
at sætte vore tanker og følelser i sving omkring eksistentielle spørgsmål – livet, døden og kærligheden. God tid er sat af til, at vi kan tale med hinanden over lidt ost og rødvin.

Tilmelding til kontoret mandag i den uge arrangementet finder sted. Pris 40 kr.

Sygdom og svækkelse rammer os, og en dag skal vi dø.
Men hvad tænker vi om et menneskes værdighed og værdi, når det behøver andres
hjælp – og hvordan forholder vi os til døden og til det at miste.
Sygdom, svækkelse og død er livsvilkår og samtidigt farves disse vilkår af den tid, vi lever
i. Forårets Eksistens – Ost & rødvin vil vende disse spørgsmål og sætte en god samtale i
gang. Tilmelding til kontoret mandag i den uge, arrangementet finder sted. Pris 40 kr.


På en måde skal vi dø’
Torsdag 14. marts kl. 17-19 ved Lotte Blicher Mørk

For de fleste er det en angstprovokerende tanke, fordi døden er så
fremmedartet og ukendt. Mange taler om døden som vor tids store
tabu, fordi den konfronterer os med den ultimative magtesløshed.
En magtesløshed, der er svær at kapere i en tid, hvor vi er vant til at
have kontrol over tingene.
Hvilke tanker og overvejelser gør man sig, når døden er tæt på? Og
hvordan passer disse tanker ind i sundhedssystemet, der har fokus
på at løse problemer? Døden er ikke et problem, vi kan løse - eller
behandle os ud af. Døden er et vilkår, vi alle lever under.
Lotte Blicher Mørk er præst på Rigshospitalet. Hun har skrevet bogen
”På en måde skal vi dø” samt artikler i flere lærebøger.

 


Du skal sørge!’ – En kierkegaardsk diagnose
Torsdag 11. april kl. 17-19 ved Christian Hjortkjær

I 2018 bliver sorg optaget som officiel diagnose. Det afføder øjeblikkeligt
det spørgsmål, om vi er ved at sygeliggøre det naturlige? Om
vi gør et eksistentielt vilkår til noget, vi skal helbredes fra? Ifølge Kierkegaard
hænger sorg og glæde uløseligt sammen. ”Du skal sørge!
” skriver han ligefrem. For når vi sørger, holder vi kærligheden i live.
Vi må derfor spørge, om sorgdiagnosen omsider giver mennesker i
sorg et frirum til at sørge i fred? Eller vil det tværtimod opstille nye
krav om, hvordan man sørger rigtigt? Bliver sorg noget, vi skal leve
op til? Og hvad med dem, der sørger for lidt?
Christian Hjortkjær er cand.theol. ph.d. og højskolelærer på Silkeborg
Højskole. Han har bl.a. skrevet bogen ”Hvorfor er vi så enestående”
om Luther, Kierkegaard og individet.

 


En god død’
Torsdag 9. maj kl. 17-19 ved Carsten Mulnæs

I Holland og Belgien, hvor dødshjælp er legaliseret, er man rystet
over udbredelsen af ønsket om at dø, og man taler om at dødslængslen
”smitter” og ser endda begæringer fra børn og unge om
hjælp til at afslutte livet. Det moderne menneske tænker mere i
rettigheder end i pligter. Hvordan forholder vi os til lidelse i et samfund,
hvor det gode liv opsummeres i, at du ”fik set det, du ville”?
Er menneskets værdighed det samme som værdi, så den er smuldret
væk, når vi reduceres til modtagere af omsorg. Findes der en kristen
patentholdning om, at vi ikke må tage hånd om livet ved i barmhjertighed
at afslutte det? Er død og sygdom naturlig?
Carsten Mulnæs har været sognepræst i 23 år, offentlig debattør om
kirkelige spørgsmål og har publiceret artikler om bl.a. dødens teologi
og er formand for Tænketanken Eksistensen, der arbejder
med et kristent perspektiv på samfundsspørgsmål.