”Eksistens - ost & rødvin” 

- er eftermiddagsforedrag om eksistentielle emner med debat over en bid ost og et glas rødvin.
Tilmelding til kontoret mandag i den uge, arrangementet finder sted. Pris 50 kr.

Vore liv er forskellige, og samtidig er vi fælles om at skulle komme til rette med det.
Vi inviterer oplægsholdere til at sætte vore tanker og følelser i sving omkring eksistentielle
spørgsmål – livet, døden og kærligheden.

Dette efterår skal vi tale sammen om forholdet mellem tro og viden. Til at hjælpe os i gang med dette har vi inviteret to mennesker, som
ud fra hver deres baggrund har gjort sig tanker om dette emne. Det er henholdsvis Johan Peter Uldall Fynbo, professor i astronomi og Niels
Brunse, forfatter, oversætter og anmelder.


Der er afsat god tid til, at vi kan tale med hinanden over ost og et glas rødvin.
Tilmelding til kontoret mandag i den uge arrangementet finder sted. Pris 50 kr.


NB! Forholdsregler i forhold til covid19 kan ændre på den vante form.

TORSDAG 10. SEPTEMBER KL. 17.00–19.30 VED JOHAN PETER ULDALL
FYNBO - DESVÆRRE AFLYST PGA CORONASITUATIONEN I ODENSE.
I den offentlige debat fremstilles naturvidenskab og religiøsitet ofte som hinandens
modsætninger. I foredraget vil Johan Fynbo, der er astronom ved Niels Bohr
Instituttet i København, først skitsere sin vej ind i forskningen fra en baggrund
som bondesøn fra Koldingegnen.
Dernæst vil han skitsere det moderne astronomiske verdensbillede og fortælle
kort om, hvad han arbejder med inden for astronomien. Endelig vil han diskutere
spændingsfeltet mellem tro og forskning og argumentere for, at det er fuldt ud
muligt at arbejde som forsker som et troende menneske uden at slå meget store
knuder på sig selv.
Med naturvidenskaben kan vi søge forklaringer og forståelse for, hvordan tingene
opstår, hænger sammen og udvikler sig. Men med religionen kan vi søge forståelse
for nogle mere værdi- og meningsbetonede dele af det menneskelige liv: Det
gode, det onde, det hæslige og det vidunderlige. Livet og døden.
Johan Peter Uldall Fynbo er professor i astronomi ved Niels Bohr Instituttet

TORSDAG 12. NOVEMBER KL. 17.00–19.30 VED NIELS BRUNSE - Foregår i kirkerummet og uden servering.
Niels Brunse tager i foredraget udgangspunkt i sin bog ”Tro er ikke viden”. Heri
fortæller han om sit personlige forhold til kristendommen. Han vil gerne gå i kirke,
men uden at aflevere hovedet i våbenhuset – med andre ord, forene sin tro og
sin kritiske sans. Han meldte sig ud af folkekirken som ung og meldte sig ind igen
mange år senere, og bogen er et resultat af de mange tanker og overvejelser, der
førte til begge disse beslutninger og har resulteret i, at han i dag kalder sig en
slags kristen kulturradikal, selv om det for nogle lyder selvmodsigende. Det behøver
det ikke at være.
Niels Brunse vil vise, at både tro og viden oplyser verden uden at være hinandens
modsætninger. Tro handler om vished, ikke om viden.
Niels Brunse er forfatter, oversætter og anmelder. Bogen ”Tro er ikke viden” udkom
på forlaget ”Eksistensen” tidligere i år