Der er en del udvalg under menighedsrådet, som arbejder med hver deres område. Nogle har mange opgaver året igennem, og andre holder færre møder og har færre opgaver, men kan alligevel være vigtige brikker i det store 'puslespil'.

Du er velkommen til at henvende dig til en af medlemmerne i en gruppe, hvis du synes du har en god idé eller et spørgsmål til vedkommende. Se under menupunktet Medlemmer af menighedsrådet.

Forretningsudvalg Kordegnen sekretær, 1-2 præster, formand, næstformand, kontaktperson, kasserer og Karin Andersen.
Valgbestyrelse Birthe Ottosen, Karin Andersen og Marie Vinterlys.
Musikudvalg Organist Michael Lyngvig Thomsen, Vibeke Blom og Anette Pilegaard.
Mødeudvalg Linda Brøndgaard Jensen, Karin Andersen, Karin Sørensen, Birthe Ottosen, Pia Elena Andersen og Marie Vinterlys.
Børneudvalg Linda Brøndgaard Jensen, Kirsten Saugaard, Jonas Hennild, Karin Andersen og Pia Elena Andersen.
Ungeudvalg Jonas Hennild, Andreas Lynge Petersen og Anne-Gerd Bonde.
Gudstjenesteværksted Linda Brøndgaard Jensen, Jonas Hennild, organist Michael L. Thomsen, Karin Sørensen og Vibeke Blom.
Frivilligudvalg Kirsten Saugaard, kirketjener, Birthe Ottosen, Anne-Gerd Bonde, Marianne Skovsted.
Kommunikationsudvalg Kirsten Saugaard, kordegn Peder Rønnow, Vibeke Blom, Birthe Ottosen, Jonas Hennild og Marianne Skovsted (kun i blad-arbejde: Linda Brøndgaard Jensen).
Kirke- og kulturmedarbejderudvalg Kirsten Saugaard, Anne-Gerd Bonde, Linda Brøndgaard Jensen, Karin Sørensen.
Spis-Sammen-udvalg Kirsten Saugaard, Karin Sørensen, Marie Vinterlys, Anette Pilegaard.
Udvalg for 'Grøn kirke' Jonas Hennild, Marie Vinterlys, Carsten Sørensen og kirketjener.
Udvalg for kirkeweekend Kirsten Saaugaard, Anne-Gerd Bonde, Pia Elena Andersen, Linda Brøndgaard Jensen og Jonas Hennild.
Udvalg studietur/inspirationsdag Kirsten Saaugaard, Karin Andersen, Jonas Hennild og Anne-Gerd Bonde.
Udvalg til nyindretning af Ø85 Marianne Skovsted, Anne-Gerd Bonde, Kirsten Saaugaard og Karin Sørensen.
Udvalg Herreklub (ad hoc) Repræsentant ad hoc: Marianne Skovsted.
Udsmykningsudvalg Marianne Skovsted, Karin Sørensen, Vibeke Blom, Anne-Gerd Bonde og Birger Aagaard.
Bygningsudvalg Anne-Gerd Bonde, Carsten Sørensen, John Klit Johansen og Birgitte Nielsen + arb.miljørepræsentant ad hoc.
Repræsentant til Sognets Menighedspleje Linda Brøndgaard Jensen og Birthe Ottosen.
Repræsentant til Folkekirkens Skoletjeneste Jonas Hennild, Kirsten Saaugaard, (Anne-Gerd Bonde suppleant).
Repræsentant til Tværkulturelt Samarbejde Karin Andersen (Marie Vinterlys suppleant).
Sogneindsamling Birgitte Nielsen.
Den fynske sorggruppe for børn og unge Repræsentant: Linda Brøndgaard Jensen.