”Walk and Talk” – og tid til stilhed!

Næste pilgrimsvandringer tilbydes i foråret 2022
 

Kirsten Saaugaard og Linda Brøndgaard Jensen.