Månedens salme 

Hver måned synger vi en af de nyere salmer om søndagen til højmesse, så vi lidt efter lidt lærer flere af dem at kende.
Salmerne er fra bogen '100 salmer' eller fra ’Kirkesangbogen’, begge med nyere salmer, der ikke står i Den danske Salmebog.

Månedens salme bliver spillet på flygelet ved gudstjenesten.