Sogneudflugt til ” Christiansfeld og Skamlingsbanken torsdag d. 11.juni kl. 13.00

Med 100 året for genforeningen vil det være naturligt at årets sogneudflugt går syd på.

Kaffen drikkes på Brødemenighedens hotel i Christiansfeld og eftermiddagen går med besøg i Brødremenighedens kirke med lokal guide der fortæller om byen og vi holder en kort andagt. Der vil blive mulighed for at gå rundt i byen og en tur på ”Gudsageren” Brødremenighedens kirkegård.

Sidst på eftermiddagen kører vi til Skamlingsbanken hvor v spiser middag.

Skamlingsbanken er med sine 113 meter over havet Sønderjyllands højeste punkt.

Skamlingsbanken udgør et smukt naturområde, hvorfra der er en pragtfuld udsigt over hele egnen mellem Kolding og Christiansfeld. Der er også udsyn over Lillebælt til Fyn og mod vest langt ind i Sønderjylland. Landskabet fremtræder frodigt med småbakkede marker, bøgeskove, levende hegn langs veje og markskel.
 
Skamlingsbanken er især kendt for de folkefester, der blev holdt i årene 1843-59 til støtte for den danske sag i Sønderjylland.

 Vi forventer at være i Odense senest kl. 21.30

 

Turen koster kr. 325 og der kan købes billetter på kirkekontoret fra mandag d. 11. maj og frem til fredag d. 29. maj.