Munkebjerg Kirke er en levende og aktiv kirke midt i et levende og aktivt sogn. At være med i menighedsrådet betyder, at du har indflydelse på livet i kirken og i sognet.
Samtidigt vil du være en del af et fællesskab som spænder bredt og med mange forskellige interesseområder, som bl.a. afspejles i vores forskellige udvalg, hvor både menighedsrådsmedlemmer og frivillige kan være med.

Til valget den 15. september kan du bruge din stemme.
De eneste betingelser er dog, at du er medlem af folkekirken og har bopæl i Munkebjerg Sogn - eller har flyttet dine
parlamentariske rettigheder til sognet, dvs. løst sognebånd. Hvis du ønsker at løse sognebånd til Munkebjerg Kirke skal
anmodning om dette være sognebåndsløserpræsten (Linda Brøndgaard Jensen eller Jonas Bjertrup Hennild) i hænde
SENEST kl. 12 den 1. september.

Hvis du vil være med til at forme vores nye menighedsråd, kan du stemme på de kandidater, som du foretrækker og
/ eller selv stille op som kandidat. På valgaftenen følges en dagsorden, hvor kandidaterne opstilles, efter formanden for
menighedsrådet har indledt. Herefter fortæller kandidaterne om, hvorfor de stiller op til rådet. Senere er der mulighed for debat og spørgsmål, inden den skriftlige afstemning afvikles.

Samme aften skal der også vælges stedfortrædere, og det foregår ligeledes ved, at kandidaterne stiller op og vælges efter skriftlig afstemning.

Ni af det nuværende menighedsråd ønsker genopstilling, men da vi skal være elleve, mangler vi mindst to nye. Herudover gerne to stedfortrædere.

Mød op den 15. september og deltag i fællesskabet, vi glæder os til at se dig.
Birthe Ottosen