I foråret 2018 besluttede menighedsrådet at få en ny prædikestol til kirken. Vi havde nogle penge fra et legat at gøre godt med, så vi udskrev en konkurrence om det bedste forslag, og 2 kunstnere deltog.

Disse to forslag blev præsenteret for menighedsrådet i august og september 2020, og de to modeller kan ses i våbenhuset indtil julen 2020.

Når menighedsrådet i november har valgt den model de foretrækker, vil arbejdet med at færdiggøre prædikestolen begynde.

Det vil tage tid, men forhåbentlig kan den stå færdig i løbet af 2021.  

OBS! De to fotos på til højre er billedmanipulerede og er altså ikke rigtige prædikestole, der er sat ind i kirkerummet.