I foråret 2018 besluttede menighedsrådet at få en ny prædikestol. Vi havde nogle penge fra en arv at gøre godt med, så vi udskrev en konkurrence om det bedste forslag, og 2 kunstnere deltog.

Disse to forslag har kunnet ses som modeller i våbenhuset, og nu har menighedsrådet besluttet sig for modellen her på siden udført af kunstneren Karin Lind. Denne model kan stadig ses et stykke tid endnu, men nu i menighedssalen.

Så nu begynder arbejdet med at færdiggøre prædikestolen.

Det vil tage noget tid, men forhåbentlig kan den stå færdig i løbet af 2021.  

OBS! Fotoet er billedmanipuleret og det er altså ikke den rigtige prædikestol, der er sat ind i kirkerummet.