Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Fødselsanmeldelse

Tillykke med jeres nyfødte barn!

Alle fødsler i Danmark skal anmeldes til det lokale kirkekontor - i det sogn, hvor den nybagte mor har bopælsadresse - senest 14 dage efter fødslen - det siger loven. 

Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen.

Du kan anmelde dit barns fødsel via www.borger.dk

Evt. kopi af opholdstilladelse, pas eller indfødsretsbevis, hvis forældrene ikke er danske statsborgere eller EU-borgere.

Faderskab og forældremyndighed

Hvis I er gift med hinanden bliver faderskabet automatisk registreret ved anmeldelsen af barnets fødsel. Hvis I ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorg og ansvar for barnet, kan I afgive en omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk. Faderskabet bliver derved fastslået, og I får fælles forældremyndighed.