Konfirmationsforberedelsen foregår på 7. klassetrin.

Indskrivning
Indskrivning til undervisningen sker i maj måned, dvs. i slutningen af 6. klasse.
De kommende konfirmander og deres forældre udfylder en formular, der fra starten af maj ligger på kirkens hjemmeside (link på forsiden). 

Indskrivningen annonceres i kirkebladet og via skolernes intra (Munkebjerg Skole, Ejerslykkeskolen og Rosengårdskolen). 
Børn, der bor i Munkebjerg sogn, og gerne vil konfirmeres i Munkebjerg Kirke, men ikke går på en af de 3 skoler, skal også møde op til indskrivningen. Ved indskrivningen får den kommende konfirmand et brev om forskellige arrangementer i forbindelse med undervisningen

Selve konfirmationen ligger i og lige før bededagsferien. Der er i Munkebjerg sogn tradition for, at børn fra Ejerslykkeskolen og fra Rosengårdsskolen konfirmeres søndag før bededagsferien, mens børn fra Munkebjergskolen konfirmeres Bededag.

Læs mere om konfirmationsforberedelse her...