Som hovedregel hører man til det sogn, man bor i, og har dermed ret til at blive betjent af de præster og i den
kirke/kirker, der er i sognet, - hvis man er medlem af Folkekirken. 

Man har dog mulighed for ved sognebåndsløsning at slutte sig til sognepræsten i et andet sogn, end der, hvor
man bor. Dermed får man de samme rettigheder, som dem, der bor i dette sogn.

Ønsker du at løse sognebånd, skal du henvende dig til den præst, du ønsker at løse sognebånd til.

Du kan læse nærmere om reglerne for sognebåndsløsning her:

km.dk/borgerportal/medlem/sognebaand.html

Her finder du også blanket om sognebåndsløsning.