Konfirmationsforberedelsen foregår på 7. klassetrin.

Konfirmandindskrivning

For dig, der skal gå til konfirmandundervisning
i Munkebjerg Kirke 2019/20, holder vi åbent hus torsdag den 23. maj  kl. 16.30-18.00. Tag din familie
med og mød nogle af de personer, som har med konfirmandforberedelsen at gøre. Kl. 17.00 vil vi lave en kort introduktion til konfirmandforløbet.

Vi byder på kaffe og saft.

NB! Selve tilmeldingen sker på en særlig
formular, som I finder her på siden samt på skolernes forældreintra efter den 1. juni.

 

Konfirmationsundervisningen

Mens det er en forudsætning for selve konfirmationen, at man er døbt, gælder dette ikke forberedelsen, hvor også udøbte er velkomne til at deltage. Ønsker man efter at have gået til præst at blive konfirmeret, holdes der dåb i løbet af året.
 

I timerne gennemgås en række emner: f.eks. fadervor, trosbekendelsen, de 10 bud, kirkeåret og dets højtider, dåb og nadver. Der sættes fokus på centrale kristne begreber som f.eks. tro, håb, kærlighed, tilgivelse, barmhjertighed, som belyses ud fra Bibelen, men også med inddragelse af andre medier. Cykelture, dramatiseringer, leg og spil m.m. vil også blive brugt som led i formidlingen af den kristne børnelærdom.

Derudover skal konfirmanderne opnå fortrolighed med gudstjenesten, og skal derfor i årets løb gå regelmæssigt i kirke.
Undervisningen foregår i sognegården og i kirken og varetages af præsterne og sognemedhjælperen.

Selve konfirmationen ligger i og lige før bededagsferien. Der er i Munkebjerg sogn tradition for, at børn fra Ejerslykkeskolen og fra Rosengårdsskolen konfirmeres søndag før bededagsferien, mens børn fra Munkebjergskolen konfirmeres bededag.

Jonas Hennild og Linda Brøndgaard Jensen
 

Datoer for konfirmationer

2019:

Søndag den 12. maj

Bededag den 17. maj