Konfirmationsforberedelsen foregår på 7. klassetrin.

Konfirmandindskrivning

For dig, der skal gå til konfirmandundervisning
i Munkebjerg Kirke 2019/20, foregår selve tilmeldingen på en særlig formular, som I finder her.

 

Konfirmationsundervisningen

Mens det er en forudsætning for selve konfirmationen, at man er døbt, gælder dette ikke forberedelsen, hvor også udøbte er velkomne til at deltage. Ønsker man efter at have gået til præst at blive konfirmeret, holdes der dåb i løbet af året.
 

I timerne gennemgås en række emner: f.eks. fadervor, trosbekendelsen, de 10 bud, kirkeåret og dets højtider, dåb og nadver. Der sættes fokus på centrale kristne begreber som f.eks. tro, håb, kærlighed, tilgivelse, barmhjertighed, som belyses ud fra Bibelen, men også med inddragelse af andre medier. Cykelture, dramatiseringer, leg og spil m.m. vil også blive brugt som led i formidlingen af den kristne børnelærdom.

Derudover skal konfirmanderne opnå fortrolighed med gudstjenesten, og skal derfor i årets løb gå regelmæssigt i kirke.
Undervisningen foregår i sognegården og i kirken og varetages af præsterne og sognemedhjælperen.

Selve konfirmationen ligger i og lige før bededagsferien. Der er i Munkebjerg sogn tradition for, at børn fra Ejerslykkeskolen og fra Rosengårdsskolen konfirmeres søndag før bededagsferien, mens børn fra Munkebjergskolen konfirmeres bededag.

Jonas Hennild og Linda Brøndgaard Jensen