Torsdag 31. januar siger vi ”Goddag” til en ny omgang minikonfirmander


– denne gang 3. klasser fra Ejerslykkeskolen og fra Rosengårdskolen.
Kunne det være noget for dig?
I løbet af januar kommer vi på skolerne og deler invitationer ud, kontakt gerne kirke- og kulturmedarbejder Kirsten Saaugaard eller sognepræst Linda Brøndgaard Jensen for yderlig information.
Undervisningen finder sted på torsdage kl. 14.00-16.00 – vi henter og bringer ved skolen.

”Jeg vil gå 3. klasse om, så jeg igen kan blive minikonfirmand” sådan lød det, da vi sagde farvel til forårets minikonfirmander fra Ejerslykkeskolen. Forår og efterår kommer der børn, som går i 3. klasse på områdets skoler, til kirken for at deltage i minikonfirmand-undervisningen. Via leg, fortælling, sang og drama får de indsigt i kirke og kristendom.

Ordningen med mini-konfirmandundervisning blev indført som en frivillig ordning ved kongelig anordning af 9. maj 1994 og tilbydes efterhånden i de fleste sogne i landet. 
Det har vist sig at være en af de mest succesrige nyordninger i Den danske Folkekirke. Mini-konfirmandundervisning er en slags konfirmationsforberedelse i mini- format d.v.s. tilpasset de 9-10 årige.

Igennem tre måneder får mini-konfirmanderne lov til at komme tæt på nogle af kristendommens og livets store spørgsmål. Der arbejdes med bibelhistorier, børnesalmer, film, lege kreative aktiviteter m.m. Og Fadervor læres også.

At deltage i mini-konfirmandundervisning er ikke nogen betingelse for senere at gå til præst og blive konfirmeret, men vi kan varmt anbefale det.

For mere information se vedhæftede fil eller kontakt kirke- og kulturmedarbejder Kirsten Saaugaard på tlf. 4072 8315 eller mail: ks@munkebjergkirke.dk