Menighedsplejens aflastningstjeneste

Menighedsplejen har en aflastningstjeneste for demente, den hedder Menighedsplejernes Aflastningstjeneste.

Vi kommer ud i hjem i hele Odense, hvor der er en dement, således at den raske ægtefælle eller andre pårørende kan få et frirum. Vi yder omsorg, ikke pleje og er der 2-3 timer om ugen.

Alle kan kontakte os, ellers vi får henvendelser fra demenskoordinatorer i Odense kommune.

Vi har 10 aflastere, men vi vil gerne have flere, gerne med baggrund i sundhedssektoren. Alle kan bruges, blot de har hjertet med, da vi har borgere på venteliste.

Vi afholder kurser og møder, så alle er klædt på til opgaven. Udgifter til transport betales af os.

I samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer bliver der arrangeret ferietur for demente og deres pårørende i Søster Katinkas hus i Sæby.

Der bliver medsendt 2 frivillige hjælpere fra Odense, således at både transport og ophold kan foregå i trygge rammer.

Menighedsplejernes aflastningstjeneste i Odense afholder en månedlig højskolecafe for deltagere med demens, deres familier, venner, netværk og andre interesserede. Pris: 30 kr. for kaffe og kage. 

Flere af disse højskolecaféer har været aflyst og forsøges udsat til efter corona-pandemien. Se efter folder i kirken og hold øje med denne side.

AFLYST. Tirsdag 17. marts kl. 13.30-15.30 ’Sømanden, Helmig og Heavy Agger’ ved Anders Agger, som fortæller, hvordan han gør, når han producerer til DR1 og DR2.

AFLYST. Tirsdag 21. april kl. 13.30-15.30 ’Om Reden i Odense’ ved Camilla Kallan Larsen. Om værestedet for kvinder i en svær situation med stof- og alkoholmisbrug, prostitution, psykisk sygdom, fattigdom og hjemløshed.

AFLYST. Tirsdag 12. maj kl. 13.30-15.30 ’På kanten af livet’ ved Per Larsen, som fortæller om sit liv. Et interessant, spændende og frem for alt et vedkommende og humoristisk foredrag

Tirsdag 9. juni kl. 13.30-15.30 ’Ønskekoncert’ ved Lars Nicolajsen, organist og korleder.
Lars Nicolajsen vil spille og synge efter eget og publikums valg, og der vil blive anledning til fællessang.
 

 

Sommerlejr

Forbehold for aflysning: Sommerlejr for familier. Læs om den seneste sommerlejr.


Kontakt Menighedsplejen

Formand for Munkebjerg Sogn’s Menighedspleje:
Emmy Rasmussen
Rødkildevænget 9, 5230 Odense M
Tlf. 26 873545