Menighedsplejens aflastningstjeneste

Menighedsplejen har en aflastningstjeneste for demente, den hedder Menighedsplejernes Aflastningstjeneste.

Vi kommer ud i hjem i hele Odense, hvor der er en dement, således at den raske ægtefælle eller andre pårørende kan få et frirum. Vi yder omsorg, ikke pleje og er der 2-3 timer om ugen.

Alle kan kontakte os, ellers vi får henvendelser fra demenskoordinatorer i Odense kommune.

Vi har 10 aflastere, men vi vil gerne have flere, gerne med baggrund i sundhedssektoren. Alle kan bruges, blot de har hjertet med, da vi har borgere på venteliste.

Vi afholder kurser og møder, så alle er klædt på til opgaven. Udgifter til transport betales af os.

I samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer bliver der arrangeret ferietur for demente og deres pårørende i Søster Katinkas hus i Sæby.

Der bliver medsendt 2 frivillige hjælpere fra Odense, således at både transport og ophold kan foregå i trygge rammer.

Sommerlejr

Vi afholder også sommerlejr for familier. Læs om den seneste sommerlejr.


Kontakt Menighedsplejen

Formand for Munkebjerg Sogn’s Menighedspleje:
Emmy Rasmussen
Rødkildevænget 9, 5230 Odense M
Tlf. 26 873545