Menighedsplejens aflastningstjeneste

Menighedsplejen har en aflastningstjeneste for demente, den hedder Menighedsplejernes Aflastningstjeneste.

Vi kommer ud i hjem i hele Odense, hvor der er en dement, således at den raske ægtefælle eller andre pårørende kan få et frirum. Vi yder omsorg, ikke pleje og er der 2-3 timer om ugen.

Alle kan kontakte os, ellers vi får henvendelser fra demenskoordinatorer i Odense kommune.

Vi har 10 aflastere, men vi vil gerne have flere, gerne med baggrund i sundhedssektoren. Alle kan bruges, blot de har hjertet med, da vi har borgere på venteliste.

Vi afholder kurser og møder, så alle er klædt på til opgaven. Udgifter til transport betales af os.

I samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer bliver der arrangeret ferietur for demente og deres pårørende i Søster Katinkas hus i Sæby.

Der bliver medsendt 2 frivillige hjælpere fra Odense, således at både transport og ophold kan foregå i trygge rammer.

Menighedsplejernes aflastningstjeneste i Odense afholder en månedlig højskolecafe for deltagere med demens, deres familier, venner, netværk og andre interesserede. Pris: 30 kr. for kaffe og kage. 

Højskolecaféerne i efteråret handler om ’Livets mangfoldighed’ og har til formål at
at give et friskt pust og et frirum i hverdagen for pårørende til demensramte - og give de deltagere, der har demens mulighed for at invitere netværket til fælles positive oplevelser.
Pris: 30 kr. for kaffe og kage. 50 kr. den 10. november for entre, kaffe og kage. Der betales kontant ved bordene.
 
Tirsdag 20. oktober kl. 13.30–15.30
Når dansk og tysk mødes – og brydes ved Inger Hjuler Bergeon, valgmenighedspræst.
Inger Hjuler Bergeon vil fortælle om grænselandet, - hvad hun lagde mærke til som sjællænder og præst. Efter sin fortælling vil hun læse op af en venindes erindringer fra det tyske mindretal.
Inger Hjuler Bergeon er tidligere sognepræst i Broager.


Tirsdag 10. november kl. 13.30-15.30
Bevægelse ved Susse Wold, skuespiller. Foredraget er en fortælling om, hvad jeg har lært af de mennesker,
jeg har mødt og de ting, jeg har oplevet. På teateret som i livet gælder det om at svare, når ens stikord falder. Livet har givet mig mange fristende stikord, og jeg har svaret på mange af dem.


Tirsdag 8. december kl. 13.30–15.30
Altuskoret ved Henrik Møller Jensen, dirigent.
Koret vil synge nye og gamle julesange og salmer. Hanne Wolfsberg fortæller om Selma Lagerlöf og slutter med en historie.

 

 


Kontakt Menighedsplejen

Formand for Munkebjerg Sogn’s Menighedspleje:
Emmy Rasmussen
Rødkildevænget 9, 5230 Odense M
Tlf. 26 873545