Gudstjenesterne handler om Jesu død og opstandelse.


Palmesøndag kommer han til Jerusalem og bliver hyldet som konge. Det fejrer vi med en familiegudstjeneste, hvor minikonfirmand forløber afsluttes.

Skærtorsdag spiser vi påskelam for at mindes den sidste gang Jesus spiste sammen med sine disciple. Efter måltidet er der aftensgudstjeneste med fokus på nadveren.

Langfredag holder vi liturgisk gudstjeneste, hvor vi følger Jesus i de sidste timer af hans liv.

Påskedag fejrer vi underet over alle undere: Jesus opstår fra de døde som Kristus, verdens frelser.

2. påskedag hører vi om, hvordan han viste sig for nogle af sine venner efter sin opstandelse