Munkebjerg Sogns menighedsråd består af 11 medlemmer og 2 suppleanter, der alle er valgt for en 2-årig periode. Menighedsrådet har i september 2018 afholdt valg og har valgt flere nye medlemmer ind: Marie Vinterlys, Andreas Lynge Petersen, og desuden er tidligere suppleant Anette Pilegaard blevet medlem. 

Som suppleanter er valgt Anni Nielsen og Jutta Hansen.

På billedet ses bagest fra venstre mod højre:
Karin Andersen, Birgitte Nielsen, Linda Brøndgaard Jensen (præst), Anette Pilegaard, Birthe Ottosen, Andreas Lynge Petersen, Pia Elena Andersen, Anni Nielsen (suppleant), Marianne Skovsted.

Forrest fra venstre mod højre: Marie Vinterlys, Anne-Gerd Bonde, Jonas Bjertrup Hennild (præst), Vibeke Blom, Karin Sørensen. 

 

 

 

 

Hvad er et menighedsråd? 
Et menighedsråd er den parlamentariske forsamling, som har ansvaret for mange forskellige tiltag ved en kirke. 

Der er et væld af opgaver, som et menighedsråd skal tage sig af. Mange af disse opgaver er af økonomisk og praktisk karakter. Et menighedsråd er faktisk arbejdsgiver for samtlige ansatte ved kirken, bortset fra præsterne.

Et menighedsråd skal styre de mange forskellige praktiske ting, som er i og omkring en kirke. Det gælder dels de ansatte og  de mange frivillige ved kirken, som i mange tilfælde sørger for det praktiske, men ansvaret for hvad der foregår, ligger hos menighedsrådet. Og dels er det kirkens økonomi, som menighedsrådet har ansvaret for bliver brugt rigtigt og forsvarligt.

Alle menighedsrådsmøder er offentlige, og alle interesserede kan overvære møderne. Der kan dog være punkter på dagsordenen, som ikke er offentlige (f.eks. sager af personlig art).

Der afholdes menighedsrådsmøde ca. en gang hver måned. Datoerne fremgår af kalenderen. Dagsorden for menighedsrådsmøderne ophænges på opslagstavler i kirkens våbenhus min. 5 hverdage før mødernes afholdelse.