2020

Onsdag 29. januar 
Onsdag 19. februar
Torsdag 26. marts - aflyst pga. corona-pandemien
Onsdag 23. april - aflyst pga. corona-pandemien 
Torsdag 28. maj 
Onsdag 10. juni 
Tirsdag 18. august 
Onsdag 16. september 
Tirsdag 13. oktober 
Onsdag 11. november
Torsdag 10. december - aflyst pga. corona-pandemien 

2021

Torsdag 28. januar - aflyst pga. corona-pandemien 
Torsdag 25. februar
Tirsdag 23. marts
Torsdag 22. april
Onsdag 19. maj
Torsdag 17. juni 
Onsdag 25. august
Tirsdag 28. september
Tirsdag 26. oktober
Torsdag 18. november
Tirsdag 14. december 

Alle møder er offentlige, og begynder kl. 19.00. Alle interesserede kan overvære møderne.
I spalten til venstre kan du finde menupunktet til mødereferater.